ÜRÜNLER

purmade-urunler-banner

 

Pürmade Aromaterapi, damlasında şifanın kaynağı saklı %100 saf aromaterapi yağları ile sizleri buluşturmak niyetiyle yola çıktı. Binlerce yıldır hem ruhsal hem bedensel sağlık için kullanılan aromaterapi yağları simdi en saf hali ile sizlerle buluşmak için hazır. Sadeliği yaşamına getirerek özünü keşfet.

Aromaterapi Nedir? Aromaterapi aromatik (tıbbi) bitkilerden elde edilen uçucu yağların kullanıldığı doğal bir terapi sistemidir.

Aromaterapi, hem duygusal hem de fiziksel olarak sizi iyileştirmeye ve dengelemeye yardımcı olmak için esansiyel yağlar kullanan alternatif bir bütünsel terapi şeklidir.

 

ÜRÜNLERİMİZ

UÇUCU YAĞLAR

 15 Mart 2022 Salı  Neandria Digital
Devamı

SABİT YAĞLAR

 15 Mart 2022 Salı  Neandria Digital
Devamı

Purmade Aromatherapy set out to bring you together with 100% pure aromatherapy oils hidden in its drops as the source of healing. Aromatherapy oils, which have been used for both mental and physical health for thousands of years, are now ready to meet you in their purest form. Discover your essence by bringing simplicity into your life.

What is Aromatherapy? Aromatherapy is a natural therapy system in which essential oils obtained from aromatic (medicinal) plants are used.

Aromatherapy is an alternative form of holistic therapy that uses essential oils to help heal and balance you, both emotionally and physically.

 

Pürmade Aromaterapi propose des huiles d'aromathérapie 100% pures et source du bien-être. Depuis des millénaires les huiles d'aromathérapie, utilisées pour la santé mentale et physique, sont désormais à votre disposition dans leur forme la plus pure. Apporter de la simplicité à votre vie pour vous découvrir.

Qu'est-ce que l'Aromathérapie ? L'aromathérapie est un système de thérapie naturelle qui utilise les huiles essentielles obtenues à partir de plantes aromatiques (médicales).

L'aromathérapie est une forme alternative de thérapie holistique avec des huiles essentielles pour vous aider à guérir et trouver un équilibre émotionnel et physique.